1446013_67494778

Z nich dowiesz się wiele o przedsiębiorstwie

Księgi rachunkowe to podstawowy dokument, jaki powinna mieć instytucja, która prowadzi rachunkowość. Mogą one być prowadzone w formie ksiąg wiązanych, luźnych kart kontowych, ...
1445440_72332852

Czy prowadzić pełną rachunkowość?

Rozpoczynając działalność gospodarczą wiemy, że będziemy musieli prowadzić księgowość. Jeśli będzie to niewielka firma, generująca niewielkie przychody i koszty, to spokojnie ...
1435431_22145021

Biuro rachunkowe – jak założyć

Biuro rachunkowe może być znakomitym sposobem na biznes. Ciągle przybywa osób, które decydują się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza ...
1426747_46891332

Finanse w dzisiejszym świecie

Czym zajmuje się nauka o finansach? Oczywiście pieniędzmi, odpowie większość z nas. Jednak finanse to nie tylko pieniądze z portfela, ale także procesy, które mają związek ...
1445440_72332852

Czym są aktywa i pasywa

Bilans można określić w skrócie jako przedstawienie sytuacji majątkowej instytucji, w której wyszczególnione są poszczególne składniki majątku. Są one podzielone na aktywa ...
1446013_67494778

Bilans ułatwia życie przedsiębiorcom

Jednym z najważniejszych pojęć rachunkowości jest bilans. W instytucjach prowadzących księgowość według zasad pełnej rachunkowości bilans oznacza zestawienie aktywów i pasywów ...
1435431_22145021

Ustawa o rachunkowości – źródło najważniejszych zasad

Najważniejszym dokumentem, który porządkuje rachunkowość w Polsce jest ustawa o rachunkowości z września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Ustawa szczegółowo określa zasady ...
1426747_46891332

Wynik finansowy to wskaźnik sytuacji jednostki

Analizę działalności jednostki gospodarczej bardzo często rozpoczyna się od wyniku finansowego. Ten bardzo ważny wskaźnik dużo mówi o działalności firmy i jej perspektywach. ...
1426747_46891332

Sprawozdanie finansowe – kto składa, jak i dlaczego

Przedsiębiorstwo, które prowadzi pełną rachunkowość musi sporządzać sprawozdanie finansowe. Taki obowiązek nakłada w art. 45 ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie ma być ...
1425519_96691721

Różnice miedzy wydatkami a kosztami

Bardzo często wydatki i koszty traktuje się jako pojęcia zamienne. Potocznie ma to swoje uzasadnienie, jednak w nauce rachunkowości oraz praktyce księgowej te pojęcia mają różne ...