1398700_44617124

Jak zostać dobrym finansistą

Bardzo często słyszy się w mediach, że wybitny finansista odniósł się do jakichś ekonomicznych wydarzeń. Któż to taki jest ten finansista i jak można nim zostać? Zwykle ...
1388613_66365471

Rozliczanie firmy – samemu czy w biurze rachunkowym

Polskie prawo zobowiązuje wiele podmiotów do prowadzenia rachunkowości. Największą chyba grupą są podmioty gospodarcze. Obliguje je do tego ustawa o rachunkowości. Jednak w ...
1388613_66365471

Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe składa się z wielu elementów. Jednym z nich jest rachunek przepływów pieniężnych, zwany często sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub z angielskiego ...
SONY DSC

Finanse publiczne – podstawa funkcjonowania państwa

Jednym z najważniejszych pojęć w dziedzinie rachunkowości i finansów są finanse publiczne, które obejmują wszelkie procesy, które pozwalają na gromadzenie, podział i wydatkowanie ...
Tightened 100 dollar roll.

Środki publiczne

Środki publiczne to specyficzna część środków, które występują w obrocie gospodarczym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych należą do mich m.in.:– przychody jednostek ...
1290132_38639441

Konto jako podstawowe urządzenie księgowe

Prowadzenie rachunkowości bardzo ułatwia konto księgowe. Można je określić jako mechanizm, przy pomocy którego jednostka gospodarcza zapisuje i porządkuje wszystkie zdarzenia ...
1290130_58512768

Jak ocenić stan przedsiębiorstwa

Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dziś sporej wiedzy, szybkości reakcji na zapotrzebowania rynku, a także bardzo dokładnej, stałej analizy ...