Rachunkowość ogólnie

Konto jako podstawowe urządzenie księgowe

Prowadzenie rachunkowości bardzo ułatwia konto księgowe. Można je określić jako mechanizm, przy pomocy którego jednostka gospodarcza zapisuje i porządkuje wszystkie zdarzenia ...