Przedsiębiorstwa

1446013_67494778

Bilans ułatwia życie przedsiębiorcom

Jednym z najważniejszych pojęć rachunkowości jest bilans. W instytucjach prowadzących księgowość według zasad pełnej rachunkowości bilans oznacza zestawienie aktywów i pasywów ...
1417328_76169581

Rachunkowość ważnym systemem informacyjnym firmy

Rachunkowość w firmie ma wiele funkcji – kontrolną, analityczną i statystyczną. Realizacja tych zadań powoduje, że rachunkowość, prowadzona rzetelnie i systematycznie, staje ...
1426747_46891332

Wynik finansowy to wskaźnik sytuacji jednostki

Analizę działalności jednostki gospodarczej bardzo często rozpoczyna się od wyniku finansowego. Ten bardzo ważny wskaźnik dużo mówi o działalności firmy i jej perspektywach. ...
1415240_96317150

Budżet – podstawowy plan finansowy

Jednym z kluczowych pojęć w naukach związanych z finansami i rachunkowością jest budżet. Ta dla wielu tajemnicza, choć często używana nazwa, oznacza nic innego, jak plan przychodów ...
1388613_66365471

Rozliczanie firmy – samemu czy w biurze rachunkowym

Polskie prawo zobowiązuje wiele podmiotów do prowadzenia rachunkowości. Największą chyba grupą są podmioty gospodarcze. Obliguje je do tego ustawa o rachunkowości. Jednak w ...
1388613_66365471

Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe składa się z wielu elementów. Jednym z nich jest rachunek przepływów pieniężnych, zwany często sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub z angielskiego ...
1290130_58512768

Jak ocenić stan przedsiębiorstwa

Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dziś sporej wiedzy, szybkości reakcji na zapotrzebowania rynku, a także bardzo dokładnej, stałej analizy ...