Przedsiębiorstwa

Bilans ułatwia życie przedsiębiorcom

Jednym z najważniejszych pojęć rachunkowości jest bilans. W instytucjach prowadzących księgowość według zasad pełnej rachunkowości bilans oznacza zestawienie aktywów i pasywów ...

Rachunkowość ważnym systemem informacyjnym firmy

Rachunkowość w firmie ma wiele funkcji – kontrolną, analityczną i statystyczną. Realizacja tych zadań powoduje, że rachunkowość, prowadzona rzetelnie i systematycznie, staje ...

Wynik finansowy to wskaźnik sytuacji jednostki

Analizę działalności jednostki gospodarczej bardzo często rozpoczyna się od wyniku finansowego. Ten bardzo ważny wskaźnik dużo mówi o działalności firmy i jej perspektywach. ...

Budżet – podstawowy plan finansowy

Jednym z kluczowych pojęć w naukach związanych z finansami i rachunkowością jest budżet. Ta dla wielu tajemnicza, choć często używana nazwa, oznacza nic innego, jak plan przychodów ...

Rozliczanie firmy – samemu czy w biurze rachunkowym

Polskie prawo zobowiązuje wiele podmiotów do prowadzenia rachunkowości. Największą chyba grupą są podmioty gospodarcze. Obliguje je do tego ustawa o rachunkowości. Jednak w ...

Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe składa się z wielu elementów. Jednym z nich jest rachunek przepływów pieniężnych, zwany często sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub z angielskiego ...

Jak ocenić stan przedsiębiorstwa

Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dziś sporej wiedzy, szybkości reakcji na zapotrzebowania rynku, a także bardzo dokładnej, stałej analizy ...