Konto jako podstawowe urządzenie księgowe

Prowadzenie rachunkowości bardzo ułatwia konto księgowe. Można je określić jako mechanizm, przy pomocy którego jednostka gospodarcza zapisuje i porządkuje wszystkie zdarzenia ...

Jak ocenić stan przedsiębiorstwa

Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dziś sporej wiedzy, szybkości reakcji na zapotrzebowania rynku, a także bardzo dokładnej, stałej analizy ...